Klasy pierwsze:
 
1 a - przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia (języki obce: angielski, niemiecki)
1 ch - przedmioty rozszerzone: matematyka - chemia (języki obce: angielski, niemiecki)
1 b - przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka; przedmioty uzupełniające: algorytmika i programowanie, English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
1 c - przedmioty rozszerzone: język polski - historia; przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, English Plus, edukacja artystyczna (języki obce: angielski, francuski)
1 d - przedmioty rozszerzone: język polski - biologia - język angielski (języki obce: angielski, niemiecki)
1 e - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, francuski/niemiecki)
1 f - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
1 g - przedmioty rozszerzone: geografia - język angielski (języki obce: angielski, niemiecki)
 
Klasy drugie:
 
2 a - przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia / chemia (języki obce: angielski, niemiecki)
2 b - przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka; przedmioty uzupełniające: algorytmika i programowanie, English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
2 c - przedmioty rozszerzone: język polski - historia; przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, English Plus, edukacja artystyczna (języki obce: angielski, francuski)
2 d - przedmioty rozszerzone: język polski - biologia - język angielski (języki obce: angielski, niemiecki)
2 e - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, francuski)
2 f - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
 
Klasy trzecie:
 
3 a - przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia / chemia (języki obce: angielski, niemiecki)
3 b - przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka; przedmioty uzupełniające: algorytmika i programowanie, English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
3 c - przedmioty rozszerzone: język polski - historia; przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, English Plus, edukacja artystyczna (języki obce: angielski, francuski)
3 d - przedmioty rozszerzone: język polski - biologia - język angielski (języki obce: angielski, niemiecki)
3 e - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, niemiecki / francuski)
3 f - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
 
Klasy czwarte:
 
4 a - przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia - język angielski
4 b - przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka; przedmioty uzupełniające: algorytmika i programowanie, English Plus
4 c - przedmioty rozszerzone: język polski - historia; przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, English Plus, edukacja artystyczna
4 d - przedmioty rozszerzone: język polski - biologia - język angielski
4 e - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus
4 f - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus