Od dnia 1 PAŹDZIERNIKA 2019 wszelkie wpłaty gotówkowe (np; za duplikaty świadectw, legitymacje, opłaty za internat i inne) należy dokonywać przez bank.
Okazanie potwierdzenia wpłaty będzie dowodem dokonania przelewu na konto szkoły.
Wpłat należy dokonywać na numer konta;
PKO BP
17 1020 3844 0000 1502 0169 5048
w opisie należy podać imię nazwisko i czego dotyczy wpłata,
w przypadku opłat za internat należy podać jeszcze grupę.
ZA NIETERMINOWE WPŁATY NALICZANE BĘDĄ ODSETKI.