Klasy pierwsze:
 
1 a - przedmioty rozszerzone: matematyka – geografia; przedmioty uzupełniające: multimedia i podstawy grafiki, English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
1 ch(m) - przedmioty rozszerzone: matematyka – chemia – język angielski (języki obce: angielski, niemiecki)
1 ch(b) - przedmioty rozszerzone: biologia – chemia – język angielski (języki obce: angielski, francuski)
1 b(1) - przedmioty rozszerzone: matematyka – fizyka; przedmioty uzupełniające: algorytmika i programowanie, English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
1 b(2) - przedmioty rozszerzone: matematyka – fizyka – język angielski; (języki obce: angielski, niemiecki)
1 c - przedmioty rozszerzone: język polski – historia; przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, English Plus, edukacja artystyczna (języki obce: angielski, francuski)
1 d - przedmioty rozszerzone: język polski – biologia – język angielski (języki obce: angielski, niemiecki)
1 e - przedmioty rozszerzone: biologia – chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
1 f - przedmioty rozszerzone: biologia – chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
1 g - przedmioty rozszerzone: geografia – język angielski; przedmiot uzupełniający: edukacja dla klimatu (języki obce: angielski, niemiecki)

Klasy drugie:

2 a - przedmioty rozszerzone: matematyka – geografia (języki obce: angielski, niemiecki)
2 ch - przedmioty rozszerzone: matematyka – chemia (języki obce: angielski, niemiecki)
2 b - przedmioty rozszerzone: matematyka – fizyka; przedmioty uzupełniające: algorytmika i programowanie, English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
2 c - przedmioty rozszerzone: język polski – historia; przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, English Plus, edukacja artystyczna (języki obce: angielski, francuski)
2 d - przedmioty rozszerzone: język polski – biologia – język angielski (języki obce: angielski, niemiecki)
2 e - przedmioty rozszerzone: biologia – chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, francuski/niemiecki)
2 f - przedmioty rozszerzone: biologia – chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
2 g - przedmioty rozszerzone: geografia – język angielski (języki obce: angielski, niemiecki)

Klasy trzecie:

3 a - przedmioty rozszerzone: matematyka – geografia / chemia (języki obce: angielski, niemiecki)
3 b - przedmioty rozszerzone: matematyka – fizyka; przedmioty uzupełniające: algorytmika i programowanie, English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
3 c - przedmioty rozszerzone: język polski – historia; przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, English Plus, edukacja artystyczna (języki obce: angielski, francuski)
3 d - przedmioty rozszerzone: język polski – biologia – język angielski (języki obce: angielski, niemiecki)
3 e - przedmioty rozszerzone: biologia – chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, francuski)
3 f - przedmioty rozszerzone: biologia – chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)

Klasy czwarte:

4 a - przedmioty rozszerzone: matematyka – geografia / chemia (języki obce: angielski, niemiecki)
4 b - przedmioty rozszerzone: matematyka – fizyka; przedmioty uzupełniające: algorytmika i programowanie, English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
4 c - przedmioty rozszerzone: język polski – historia; przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, English Plus, edukacja artystyczna (języki obce: angielski, francuski)
4 d - przedmioty rozszerzone: język polski – biologia – język angielski (języki obce: angielski, niemiecki)
4 e - przedmioty rozszerzone: biologia – chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, niemiecki / francuski)
4 f - przedmioty rozszerzone: biologia – chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)