🙌16 listopada🙌 (czwartek) obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który łączymy ze Światowym Dniem Życzliwości przypadającym na 21 listopada.
W tym dniu (16.11) szczególnie promujemy hasła dotyczące tolerancji i wzajemnej życzliwości a młodzież może przyjść ubrana w jaskrawe kolory lub wybrać swój ulubiony ubiór aby wyrazić siebie.
👫👬👭
Szkoła ozdobiona będzie sentencjami związanymi z tolerancją i życzliwością.
 

Kilka dodatkowych informacji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku. Od tamtej pory w połowie listopada promujemy jedno z cenniejszych osiągnięć ludzkości – tolerancję.

12 grudnia 1995 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło dzień 16 listopada jako Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Był to wyraz poparcia dla inicjatywy UNESCO. Ten dzień ma przypominać wszystkim mieszkańcom ziemi, jak ważne jest wzajemne zrozumienie, szacunek dla odmiennego pochodzenia, języka, religii czy poglądów.

Co świętujemy w Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Po ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Tolerancji kraje członkowskie UNESCO przyjęły „Deklarację Zasad Tolerancji”. Według jej zapisów tolerancja została zdefiniowana jako:

  • poszanowanie wolności, godności i praw innych osób;
  • szacunek dla różnych kultur, filozofii, światopoglądów;
  • zdolność słuchania innych i próba zrozumienia ich stanowiska;
  • ciekawość i otwartość na różnorodność ludzi;
  • przyjęcie, że nikt nie ma prawa do ustanawiania swoich racji ponad przekonaniami innych.

W imię tolerancji nie można jednak akceptować złych zachowań, które prowadzą do krzywdy innych.  Zachowania jednych osób nie mogą ograniczać praw innych.

Dlaczego tolerancja jest taka ważna?

Tolerancji to postawa, która cechuje się szacunkiem okazywanym dla poglądów, zachowań i cech innych ludzi. Czy wiesz, dlaczego jest tak ważna?

  • Chroni ona nas przed konfliktami, w tym wojnami;
  • Uczy nas ona otwartości na innych, pozwala bez uprzedzeń poznawać inne kultury, innych ludzi;
  • Poprzez otwartość na innych tolerancja staje się źródłem rozwoju. Dlaczego? Otóż poznając doświadczenia, stanowiska i poglądy innych ludzi poszerzamy swoje horyzonty. 
Beata Bednarska, Wiesława Małowicka, Eliza Miękczyńska, Małgorzata Ochodek /opiekunki Samorządu Uczniowskiego/
......